Aktualności

Sąd II instancji nie uwzględnił apelacji Prokuratora

Klient Kancelarii został oskarżony o to, że naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powodując wypadek w ten ...
Czytaj więcej

Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii

Mężczyzna został zatrzymany w związku ze zdarzeniem z dn. 16 czerwca 2021 r., kiedy to miał strzelać w ...
Czytaj więcej

Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii art. 283 § 1 k.p.

Klient Kancelarii został obwiniony o to, że działając jako osoba kierująca pracami rozładunku długich szyn kolejowych (z ramienia ...
Czytaj więcej

Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii art. 280 par. 1 kk

Mężczyzna został oskarżony o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą swoją postawą i obecnością ...
Czytaj więcej

Uchylenie zastosowanego przez Sąd Rejonowy tymczasowego aresztowania przez Sąd II instancji

Funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania osoby w związku z możliwością dopuszczenia się przez nią przestępstw narkotykowych. Prokurator Prokuratury Rejonowej Częstochowa ...
Czytaj więcej

Warunkowe umorzenie postępowania w stosunku do Klienta Kancelarii

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie oskarżyła Klienta Kancelarii o to, że prowadził pojazd w ruchu lądowym, znajdując się w ...
Czytaj więcej

Sąd II instancji nie zarządził wobec Klienta wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

Wobec Klienta zapadł wyrok 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zawieszone. Sąd Rejonowy w ...
Czytaj więcej

Sąd Rejonowy w Częstochowie uchylił postanowienie Prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia o czyn z art. 207 § 1 k.k. polegający na alienacji rodzicielskiej

Klient Kancelarii złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przez żonę przestępstwa polegającego na znęcaniu się psychicznym  nad ich wspólnym dzieckiem oraz ...
Czytaj więcej

Warunkowe umorzenie postępowania na skutek apelacji obrońcy w sprawie o znęcanie psychiczne i fizyczne

Klient Kancelarii został oskarżony przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Myszkowie o popełnienie czynu z art. 207 § 1 ...
Czytaj więcej

Ile grozi za gwałt w małżeństwie? Sprawdź jak reagować w takiej sytuacji

Gwałt jest bardzo ciężkim przestępstwem zostawiającym bolesny ślad na całe życie. Osoby, które go doświadczyły często długo nie ...
Czytaj więcej

Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii art. 288 § 1 k.k.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lublińcu skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Lublińcu i oskarżając Kobietę o popełnienie ...
Czytaj więcej

Gdzie zgłosić znęcanie się nad dzieckiem? Jakie kary grożą za takie przewinienia

Niektórzy ludzie mają skłonność do tego, by nadużywać swojej władzy. Osoby słabsze bardzo często stają się wtedy ofiarami ...
Czytaj więcej

Niezastosowanie bezwarunkowego tymczasowego aresztowania

Funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania osoby w związku z możliwością dopuszczenia się przez nią przestępstw narkotykowych. Rodzina zatrzymanego zgłosiła się ...
Czytaj więcej

Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie oskarżyła osobę o przestępstwa seksualne na szkodę małoletniej. Przy udziale obrońcy Sąd Rejonowy w ...
Czytaj więcej

Podważenie opinii biegłego sądowego – czy to możliwe?

Rozprawy z założenia mają rozwiązywać problemy poprzez ustanowienie sprawiedliwego wyroku. Czasem jednak Sąd nie ma możliwości orzeczenia wyroku ...
Czytaj więcej

Umorzenie postępowania z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu oraz zagrożenie zapłatą za utrudnianie kontaktu ojca z dzieckiem

Była małżonka Klienta złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Klienta Kancelarii polegającego na naruszeniu jej miru domowego. ...
Czytaj więcej

Kiedy można stosować wariograf? Czy badanie z użyciem wariografu może stanowić dowód w sprawie?

Gdyby wszystkie osoby przesłuchiwane zeznawałyby zgodnie z prawdą, sędziowie szybko ustalaliby najkorzystniejsze wyroki. Niestety ze względu na strach ...
Czytaj więcej

Sąd II Instancji zmienił wymiar kary pozbawienia wolności, po czym Klient odbył karę w systemie dozoru elektronicznego

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie dokonała zatrzymania osoby, której przedstawiono zarzut posiadania substancji psychotropowych  w postaci 4-CMC w ilości 72,384g, ...
Czytaj więcej

Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii art. 288 § 1 kk

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie oskarżyła Klienta Kancelarii o dokonanie uszkodzeń w lokalu, tj. o czyn z artykułu 288 ...
Czytaj więcej
Jak sprawdzić kolonie dla dzieci?

Jak sprawdzić kolonie dla dzieci? Podpowiadamy co zrobić, by wyjazd malucha był bezpieczny!

Wakacje nieodłącznie wiążą się z odpoczynkiem naszych pociech. To również okres, gdy uczestniczą one w koloniach, które pozwalają ...
Czytaj więcej

Warunkowe umorzenie postępowania za wypadek komunikacyjny

Klientka Kancelarii została oskarżona o to, że naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spowodowała wypadek w ten ...
Czytaj więcej

Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii

Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu oskarżyła Klienta Kancelarii o popełnienie przestępstwa oszustwa podatkowego. Po przeprowadzaniu obszernego postepowania dowodowego, Sąd ...
Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o widzenie z dzieckiem? Utrudnione kontakty z dzieckiem w dobie pandemii koronawirusa

Życie w czasach pandemii jest znacznie utrudnione. Ograniczenie swobody spotkań, konieczność odbycia kwarantanny czy zwiększona dbałość o higienę ...
Czytaj więcej

Jak udowodnić, że ktoś bierze narkotyki? Sprawy narkotykowe, a opinie biegłych sądowych

W polskim prawie istnieje zasadnicza różnica pomiędzy zażywaniem narkotyków a ich posiadaniem. Według naszego ustawodawstwa tylko ta druga ...
Czytaj więcej

Jak uregulować sprawy spadkowe bez testamentu?

Testament to dokument regulujący to, co stanie się z majątkiem po śmierci spadkodawcy. Jest on podstawą do przyznania ...
Czytaj więcej

Jak działa wykrywacz kłamstw? Zastosowanie wariografu z perspektywy adwokata.

Wykrywacz kłamstw to słynne narzędzie, znane nam przede wszystkim z filmów kryminalnych oraz amerykańskiej literatury. Mało kto wie, ...
Czytaj więcej

Genetyka sądowa – co to jest? Czy adwokat musi posiadać specjalistyczną wiedzę w tym zakresie?

Genetyka sądowa to dział nauki, który zrewolucjonizował współczesne sądownictwo. Słabo dostępne niegdyś metody, bardzo szybko zostały rozwinięte i ...
Czytaj więcej

Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii art. 160 §  1 kk

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie oskarżyła Klienta Kancelarii o to, że udzielając odpłatnie osobie trzeciej środka odurzającego w postaci ...
Czytaj więcej

Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii art. 271 § 1 kk

Prokuratura Rejonowa w Zawierciu prowadziła postępowanie karne przeciwko Klientowi Kancelarii. Sąd Rejonowy w Częstochowie, wyrokiem z dnia 6 ...
Czytaj więcej