Gdzie zgłosić znęcanie się nad dzieckiem? Jakie kary grożą za takie przewinienia

gdzie-zglosic-znecanie-sie-nad-dzieckiem-jakie-kary-groza-za-takie-przewinienia

Niektórzy ludzie mają skłonność do tego, by nadużywać swojej władzy. Osoby słabsze bardzo często stają się wtedy ofiarami nękania, które z punktu widzenia prawa jest poważnym przestępstwem. Niestety zdarza się, że z takim problemem borykają się niewinne dzieci, doświadczające karygodnych zachowań, nawet od swoich bliskich. Jak reagować po wykryciu takiego przestępstwa?

Znęcanie się to nie tylko bicie dziecka

Znęcanie się nad dzieckiem może mieć charakter fizyczny oraz psychiczny. Wśród metod znęcania psychicznego wyróżniamy bicie malucha, głodzenie go, zmuszanie do przebywania na zimnie lub gorącu czy rzucanie w niego przedmiotami. Do tej grupy przestępstw zaliczamy też polecenie wykonania upokarzających czynności lub wyrzucanie dziecka z domu.

Ponadto w polskim prawie uwzględniono metody znęcania psychicznego, które negatywnie oddziałują szczególnie na stan emocjonalny dziecka. Mowa tu o wszelkich formach wyszydzania, psychicznego upokarzania czy znieważania. Napastnik może używać wobec nieletniego szantażu, zastraszać go lub manipulować jego zachowaniem w destrukcyjny sposób. Jako formę znęcania psychicznego wyróżnia się również sprowadzanie do mieszkania osób nieakceptowanych przez domowników, np. prostytutek lub przestępców.

Kiedy maluch próbuje nam coś przekazać.

Rozpoznanie przemocy wobec nieletnich wcale nie jest proste. Poszkodowane dziecko bardzo często nie potrafi się bronić, a czasem, zastraszone groźbami napastnika, będzie skutecznie maskować problem. Są jednak charakterystyczne przesłanki, które możemy zauważyć u nękanego dziecka.

Skrzywdzony maluch bardzo często ma spore problemy z okazywaniem zaufania i miłości. Na próby fizycznego kontaktu, nawet z bliską osobą, dziecko może reagować agresją lub przeciwnie – dużym wycofaniem oraz strachem. Poszkodowany maluch bardzo cżęsto ma problem samooceną, wykazuje też bierność i skłonność do zamykania się w sobie. Dziecko często nie radzi sobie z nauką i może mieć skłonność do popełniania niedozwolonych czynów, np. spożycia alkoholu lub zażywania narkotyków.

Winny powinien zostać ukarany

Regulacje dotyczące kar za znęcanie się zostały zapisane w art. 207 Kodeksu karnego. W zależności od charakteru dokonanego czynu sąd może udzielić kary pozbawienia wolności w wymiarze:

  • 3 miesięcy do 5 lat – za znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad osobą najbliższą, a także osobą będąca w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy,
  • 6 miesięcy do 8 lat – w przypadku gdy doszło do znęcania się nad osobą nieporadną, ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny,
  • 1-10 lat za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem,
  • od 2 do 12 lat, w przypadku, gdy osoba poszkodowana targnie się na własne życie.

Gdzie zgłosić takie  przestępstwo?

Jeśli mamy przeczucie, że czyjeś bezpieczeństwo jest zagrożone, powinniśmy skontaktować się z policją i opowiedzieć o swoich obawach. Po zgłoszeniu sprawy funkcjonariusze mogą zatrzymać osobę stosującą przemoc, zabezpieczyć ślady nękania i rozpocząć procedurę Niebieskiej Karty. Ma ona pomóc osobie dotkniętej przemocą oraz ułatwić zebranie potrzebnych dowodów, które pomogą osądzić napastnika.

Czasem jednak podejrzenia dotyczące popełnienia przestępstwa dotyczą bliskich nam osób, np. sąsiadów. W takiej sytuacji raczej nie chcemy składać oficjalnych zeznań bez pewności, że są one zgodne z prawdą. Możemy wtedy poprosić funkcjonariusza policji o utajnienie danych świadka, lub:

  • zadzwonić na Niebieską Linię, gdzie konsultanci udzielą wskazówek, dotyczących dalszego postępowania w sprawie,
  • powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • poinformować sąd rodzinny – w przypadku, gdy ofiarą przemocy w rodzinie jest dziecko.

Można również zgłosić się bezpośrednio do naszej kancelarii prawnej. Adwokat Marcin Janik ma spore doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw, a wsparcie prawnika z pewnością przyda się podczas rozprawy. Nękanie osób nieletnich często prowadzi też do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego i emocjonalnego dziecka. Warto więc otoczyć ofiarę przemocy profesjonalną opieką psychologów i psychiatrów.