Inne sprawy

Odpowiedzialność karna pracodawcy za brak zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Nawiązka dla Klienta.

Klient zwrócił się po pomoc do Kancelarii z uwagi na zaistnienie wypadku podczas wykonywania przez niego pracy na ...
Czytaj więcej

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Do Kancelarii zgłosiła się po pomoc małżonka Klienta, która poinformowała, że Klient został zatrzymany i osadzony w jednostce ...
Czytaj więcej

Zmiana przez Sąd decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wypłaty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

Pełnomocnik wystąpił w imieniu członków rodziny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy ...
Czytaj więcej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z Zakładu Karnego

Do Kancelarii zgłosił się Klient, który odbywał karę trzech lat pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Obrońca ...
Czytaj więcej

Zmiana przez Sąd decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wypłaty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

Pełnomocnik wystąpił w imieniu członków rodziny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy ...
Czytaj więcej

Sąd II instancji nie uwzględnił apelacji Prokuratora

Klient Kancelarii został oskarżony o to, że naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powodując wypadek w ten ...
Czytaj więcej

Uchylenie zastosowanego przez Sąd Rejonowy tymczasowego aresztowania przez Sąd II instancji

Funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania osoby w związku z możliwością dopuszczenia się przez nią przestępstw narkotykowych. Prokurator Prokuratury Rejonowej Częstochowa ...
Czytaj więcej

Warunkowe umorzenie postępowania przy zarzucie znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza

Klient Kancelarii został oskarżony o znieważenie funkcjonariuszy publicznych podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych poprzez użycie ...
Czytaj więcej

Warunkowe umorzenie postępowania w stosunku do Klienta Kancelarii

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie oskarżyła Klienta Kancelarii o to, że prowadził pojazd w ruchu lądowym, znajdując się w ...
Czytaj więcej

Sąd II instancji nie zarządził wobec Klienta wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

Wobec Klienta zapadł wyrok 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zawieszone. Sąd Rejonowy w ...
Czytaj więcej

Sąd Rejonowy w Częstochowie uchylił postanowienie Prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia o czyn z art. 207 § 1 k.k. polegający na alienacji rodzicielskiej

Klient Kancelarii złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przez żonę przestępstwa polegającego na znęcaniu się psychicznym  nad ich wspólnym dzieckiem oraz ...
Czytaj więcej

Warunkowe umorzenie postępowania na skutek apelacji obrońcy w sprawie o znęcanie psychiczne i fizyczne

Klient Kancelarii został oskarżony przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Myszkowie o popełnienie czynu z art. 207 § 1 ...
Czytaj więcej

Warunkowe zawieszenie wykonania kary dla Klienta Kancelarii przy wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Prokurator Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie skierował przeciwko Mężczyźnie akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Częstochowie ...
Czytaj więcej

Zmiana decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Sąd w przedmiocie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

Klientka zwróciła się do Kancelarii po pomoc z uwagi na wydanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji, że jako pracownik ...
Czytaj więcej

Umorzenie postępowania przy posiadaniu marihuany

Prokuratura Rejonowa Częstochowa – Południe w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Klientce Kancelarii ...
Czytaj więcej

Niezastosowanie bezwarunkowego tymczasowego aresztowania

Funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania osoby w związku z możliwością dopuszczenia się przez nią przestępstw narkotykowych. Rodzina zatrzymanego zgłosiła się ...
Czytaj więcej

Zyskanie zadośćuczynienia za zaniechania personelu medycznego

Do Kancelarii zgłosiła się Klientka prosząc o pomoc prawną w związku z wypadkiem, którego doznała jej małoletnia córka ...
Czytaj więcej

Członek zarządu spółki nie odpowie za jej zobowiązania – art. 299 k.s.h.

Powód (wierzyciel Spółki) wniósł pozew do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie o zasądzenie od członków ...
Czytaj więcej

Kara dla oskarżonego za uporczywe nękanie Klientki Kancelarii

Klientka zgłosiła się do Kancelarii o pomoc i przedstawiła informacje, z których wynikało, że doszło do popełnienia na ...
Czytaj więcej

Umorzenie postępowania z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu oraz zagrożenie zapłatą za utrudnianie kontaktu ojca z dzieckiem

Była małżonka Klienta złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Klienta Kancelarii polegającego na naruszeniu jej miru domowego. ...
Czytaj więcej

Sąd II Instancji zmienił wymiar kary pozbawienia wolności, po czym Klient odbył karę w systemie dozoru elektronicznego

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie dokonała zatrzymania osoby, której przedstawiono zarzut posiadania substancji psychotropowych  w postaci 4-CMC w ilości 72,384g, ...
Czytaj więcej

Warunkowe umorzenie postępowania za wypadek komunikacyjny

Klientka Kancelarii została oskarżona o to, że naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spowodowała wypadek w ten ...
Czytaj więcej

Kara ograniczenia wolności za znęcanie nad członkiem rodziny

Klient Kancelarii został oskarżony o to, że w okresie od 1 stycznia 2015r. do 19 listopada 2019 r. ...
Czytaj więcej

Warunkowe umorzenie postępowania za wypadek drogowy

Prokurator Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Klientce ...
Czytaj więcej

Zgoda Sądu na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego przy czynie z art. 286 § 1 k.k.

Mężczyzna zgłosił się po pomoc do Kancelarii już po uprawomocnieniu się wyroku Sądu. Obrońca zapoznał się z sytuacją ...
Czytaj więcej

Zmiana decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie zasiłku chorobowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję w której odmówił Klientce prawa do zasiłku chorobowego i wezwał ją do zwrotu ...
Czytaj więcej