Jak napisać wniosek o widzenie z dzieckiem? Utrudnione kontakty z dzieckiem w dobie pandemii koronawirusa

jak-napisa-wniosek-o-widzenie-z-dzieckiem-utrudnione-kontakty-z-dzieckiem-w-dobie-pandemii-koronawirusa

Życie w czasach pandemii jest znacznie utrudnione. Ograniczenie swobody spotkań, konieczność odbycia kwarantanny czy zwiększona dbałość o higienę osobistą i dezynfekcje, codziennie przypomina nam o wciąż nierozwiązanym problemie. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się rozwiedzeni rodzice, którzy mogą mieć spore utrudnienia w kontekście kontaktów ze swoimi pociechami. Zdarzają się również sytuacje łamania ustalonych zasad widzenia, pod pretekstem panującej zarazy. Dziś przedstawimy, jak przygotować wniosek o spotkanie z dzieckiem i sprawdzimy, czy w tym szczególnym okresie procedury te uległy zmianie.

Dlaczego formę i harmonogram spotkań ustala się przez sądy?

Rozwiązanie tej kwestii standardowo leży po stronie rodziców. Podczas rozwodu, to oni powinni dogadać się w kontekście dalszej opieki nad dzieckiem, aby miało ono zapewnione odpowiednie warunki do życia oraz kontakt z obojgiem rodziców. Jednak bardzo często jest tak, że jedna ze stron rości sobie prawa do wyłącznej opieki nad dzieckiem i może utrudniać lub  uniemożliwić spotkania z rodzicem.

Takie sytuacje wymagają wsparcia prawnego od Sądu Rejonowego – Wydziału rodzinnego i nieletnich. Sprawę rozwiązuje się na podstawie odpowiedniego formularza przygotowanego przez wnioskodawcę, który musi w nim oznaczyć drugiego rodzica odpowiedzialnego za opiekę nad synem. 

Co powinien zawierać wniosek?

Przygotowując formularz, należy podać dane rodziców oraz przedstawić regulacje dotyczące  ich przyszłych kontaktów z dzieckiem. Ważne, aby zapisy te w konkretny i rzetelny sposób opisywały:

  • czas przebywania nieletniego z rodzicem, z uwzględnieniem konkretnej godziny i daty,
  • formę kontaktu z dzieckiem – wizyty domowe, spędzanie czasu poza miejscem zamieszkania,
  • dodatkowe regulacje – na przykład wyjazdy wakacyjne po wcześniejszym ich uzgodnieniu z rodzicem opiekującym się dzieckiem.

Dodatkowo, we wniosku należy zawrzeć informacje o sposobie i miejscu odebrania pociechy. Kwestia przygotowania dziecka przed wyjazdem do drugiego rodzica należy do opiekuna, u którego ono mieszka. Z kolei wnioskodawca ma obowiązek odebrać dziecko i odprowadzić je z powrotem do miejsca zameldowania, zgodnie z ustaleniami prawnymi. 

Czy podczas pandemii prawa rodzicielskie uległy zmianie?

W czasie, gdy stale jesteśmy narażeni na zakażenie wirusem, zwiększona wrażliwość na ochronę dziecka wydaje się być zrozumiała. Mimo tego, przepisy regulujące spotkania rodziców z podopiecznymi nie uległy zmianom. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że wszystkie postanowienia wydane przez sądy rodzinne w sprawie kontaktów z dziećmi powinny być respektowane, niezależnie od sytuacji związanej z wirusem.

W przypadku naruszenia tych zasad druga strona może zgłosić złamanie prawa i drogą sądową domagać się odszkodowania na podstawie przepisów art. 598 [15], art.598 [16] i art. 598 [22] kodeksu postępowania cywilnego. Regulacje rodzicielskie mogą być uchylone jedynie w przypadku zakazów wynikających z zastosowania kwarantanny dla członków rodziny.