Jak sprawdzić kolonie dla dzieci? Podpowiadamy co zrobić, by wyjazd malucha był bezpieczny!

Jak sprawdzić kolonie dla dzieci?

Wakacje nieodłącznie wiążą się z odpoczynkiem naszych pociech. To również okres, gdy uczestniczą one w koloniach, które pozwalają im nawiązać nowe znajomości i zwiedzić ciekawe miejsca. Często jednak rodzice mają sporo obaw, dotyczących takiego wyjazdu. Wypoczynek z dala od domu, przez kilka tygodni, bez stałego kontaktu z bliskimi może być niepokojący dla obu stron. Dlatego przed wyjazdem malucha, lepiej upewnić się, że nasze dziecko będzie mieć zapewnione dobre warunki do wypoczywania. Jak to zrobić?

Przede wszystkim sprawdź organizatora

Wszystkie legalne wyjazdy kolonijne są rejestrowane w oficjalnej bazie organizatorów wypoczynku. Dzięki temu, zatroskani rodzice mogą łatwo sprawdzić, czy proponowana kolonia organizowana jest zgodnie z prawem. Ponadto, takie wyjazdy są na bieżąco zabezpieczane i kontrolowane przez służby porządkowe oraz kuratora oświaty.

Aby sprawdzić konkretny wyjazd, należy wejść na stronę MEiN i wpisać nazwę opiekunów lub planowanej kolonii. Jeżeli znajduje się ona w systemie, oznacza to, że została zarejestrowana w sposób legalny. Gdy wątpliwości nie ustępują, można skontaktować się z kuratorem oświaty lub przedstawicielem MEN, który może udzielić dodatkowych informacji odnośnie opiekunów i organizacji wycieczki.

Nie zawsze jest tak kolorowo

Niestety, mimo dokładnego sprawdzenia organizatorów kolonii, niekiedy może dochodzić podczas wycieczki do nadużyć. Najczęściej związane są one z nieodpowiednimi warunkami zakwaterowania pociech, niskiej jakości wyżywieniem czy przypadkami znęcania się fizycznego bądź psychicznego nad małoletnimi uczestnikami kolonii.

Co robić, gdy zauważymy taką sytuację? Przede wszystkim zgłosić do odpowiednich instytucji, takich jak:

  • kuratorium oświaty województwa, w którym organizowany jest wypoczynek,
  • powiatowego inspektora sanitarnego,
  • komendanta powiatowej straży pożarnej, w którym odbywa się kolonia.

Po przyjęciu zgłoszenia, służby, które nadzorują wypoczynek dokonają kontroli i sprawdzą, czy rzeczywiście dochodzi do opisywanych sytuacji. Po ich stwierdzeniu służby mogą zawiadomić prokuraturę i wszcząć postępowanie wyjaśniające.

Za rażące naruszenia grozi odpowiedzialność karna!

W zależności od skali sytuacji, takiej osobie można postawić zarzuty na podstawie kodeksu karnego i wyegzekwować karę grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. W szczególności są one stosowane w przypadku:

  • narażenia dziecka do 7 roku życia na niebezpieczeństwa poprzez dopuszczenie do przebywania w strefach zagrożenia – w takim wypadku grozi kara grzywny,
  • stosowania przemocy, gróźb w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania – oskarżony może trafić do więzienia na okres 3 lat,
  • znęcania się fizycznego lub psychicznego nad małoletnim uczestnikiem kolonii – zgodnie z art.207 § 1 KK grozi wówczas od 5 miesięcy do 5 lat więzienia,
  • narażania uczestnika kolonii na niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu – wówczas grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.