Kara ograniczenia wolności za znęcanie nad członkiem rodziny

UNIEWINNIENIE (18)

Klient Kancelarii został oskarżony o to, że w okresie od 1 stycznia 2015r. do 19 listopada 2019 r. w Częstochowie w miejscu zamieszkania znęcał się psychicznie poprzez zakłócanie ciszy i spokoju, wszczynanie awantur w stanie nietrzeźwości, wyzywanie słowami wulgarnymi oraz niszczenia mienia.

Po zapoznaniu się z argumentacją obrońcy – Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego wydał wyrok w którym wymierzył Klientowi karę 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne (sygn. akt XVI K 55/20).

Klient zgodził się z treścią wydanego orzeczenia i wykonał orzeczoną wobec niego karę.

Więcej tutaj: https://sport.tvp.pl/63895207/bartlomiej-balsam-pielegniarki-scieraly-krew-mopem