Niesłuszne oskarżenia

Walcz o odszkodowanie za niesłuszne oskarżenia

Choć z założenia procesy sądowe mają w sprawiedliwy sposób rozstrzygać spory, wynik rozprawy nie zawsze jest zgodny z prawdą. Zdarza się, że świadkowie w sposób świadomy lub na podstawie przypuszczeń niesłusznie oskarżają niewinną osobę. Na szczęście, po zgromadzeniu odpowiednich dowodów, bezpodstawne oskarżenia da się zdementować. Pomocy takim osobom może udzielić nasz adwokat, który zbierze potrzebne dowody potwierdzające ich niewinność.

Fałszywe oskarżenia i pomówienia – pomoc prawna z pewnością się przyda

W prawie wyróżnia się oskarżenia bezpodstawne, fałszywe oraz pomówienia. Z pierwszymi mamy do czynienia wtedy, gdy postawione zarzuty są absurdalne i nie mają racji bytu, w oparciu o stan faktyczny danego wydarzenia. Takie dowody stosunkowo łatwo jest zdementować. Trudniej jest obalić fałszywe oskarżenia.

Dlaczego ktoś miałby świadomie działać na niekorzyść innej osoby? Powodów może być wiele, najczęściej chodzi o zazdrość, chęć zemsty lub odegrania się za niektóre czyny. Zdarza się, że fałszywe oskarżenia mają odwrócić uwagę od prawdziwego sprawcy i zagwarantować mu alibi. Warto podkreślić w tym miejscu, że niezależnie od motywacji, składanie fałszywych oskarżeń jest traktowane jako przestępstwo i może podlegać karze.

Skuteczna pomoc w gromadzeniu dowodów i kontakcie z biegłymi

Można postawić komuś bardzo ciężkie zarzuty, jednak nigdy nie należy traktować takiej osoby jako winnej, do momentu wydania prawomocnego wyroku. Zasada domniemania niewinności gwarantuje więc wszystkim możliwość obrony, co ma ogromne znaczenie w kontekście dementowania niesłusznych oskarżeń.

Zebranie i przedstawienie kontrargumentów może być jednak czasem bardzo wymagające, dlatego lepiej skontaktować się z doświadczonym adwokatem. W naszej kancelarii osoby niesłusznie oskarżone znajdą wsparcie na etapie szukania dowodów demaskujących pomówienia i fałszywe oskarżenia. Zawsze skrupulatnie podchodzimy do każdej sprawy, gromadząc przydatne informacje ze wszelkich możliwych źródeł.

Jednoznaczne alibi potwierdzi niewinność osoby oskarżonej. Bardzo często jednak trudno jest potwierdzić jego wiarygodność, dlatego naszym zadaniem jest zgromadzenie wszelkich dowodów, które mogłyby w tym pomóc. Zajmiemy się również opracowaniem pozyskanych materiałów, sporządzeniem potrzebnej dokumentacji i wniosków, a także wsparciem podczas kontaktów z biegłymi sądowymi.

Jak wywalczyć zadośćuczynienie za niesłuszne oskarżenie?

Takie oskarżenie może jawnie zagrażać wolności i reputacji osoby poszkodowanej. Składanie fałszywych zeznań podlega karze w formie grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Osoba poszkodowana może również wystosować proces o zadośćuczynienie wyrządzonych szkód. Doświadczony adwokat pomoże opracować taki wniosek i zebrać potrzebną dokumentację dowodową, dzięki której łatwiej można będzie wygrać rozprawę.

Składanie fałszywych zeznań stanowi poważne przestępstwo i nie powinno się bagatelizować tego problemu. Nasza kancelaria chętnie stanie w imieniu poszkodowanego klienta, który nie wie, w jaki sposób udowodnić swoich racji. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm naszych specjalistów ułatwią wnikliwe zbadanie sprawy i ustalenie prawdziwej wersji zdarzeń.

Nie boimy się trudnych spraw, a dzięki stałej współpracy z detektywami oraz biegłymi w zakresie medycyny szybko znajdziemy potrzebne dowody. Udostępniamy także możliwość przeprowadzenia badania śladów DNA oraz testów z wykorzystaniem wariografu, dzięki którym łatwo zdementować wszystkie fałszywe informacje.