Niezastosowanie bezwarunkowego tymczasowego aresztowania.

UNIEWINNIENIE (10)

Funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania osoby w związku z możliwością dopuszczenia się przez nią przestępstw narkotykowych. Rodzina zatrzymanego zgłosiła się po pomoc do Kancelarii.

Klientowi został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 62 ust 2 i art. 57 ust. 2 w zw z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. posiadania znacznej ilości substancji odurzających tj. amfetaminy o wadze 381g netto oraz czynienia przygotowań do wprowadzenia znacznej ilości substancji do obrotu.

Obrońca wziął udział w czynnościach z Klientem, a Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Częstochowie o zastosowanie wobec Klienta Kancelarii środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Obrońca zapoznał się z wnioskiem Prokuratury i stanął na stanowisku, iż prawidłowy tok postępowania może zostać zabezpieczony poprzez zastosowanie wobec Klienta środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym.

Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec Klienta tymczasowy areszt jedynie na okres 1 miesiąca, zastrzegając jednak, że środek ten zostanie zmieniony na poręczenie majątkowe w wysokości 20.000zł, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju jeżeli poręczenie majątkowe zostanie uiszczone w terminie 14 dni (sygn. akt IV Kp 331/23). Klient po wpłacie poręczenia majątkowego opuścił areszt i będzie uczestniczył w postępowaniu z wolności.