Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii art. 288 § 1 k.k.

04.08.23

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lublińcu skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Lublińcu i oskarżając Kobietę o popełnienie przestępstwa z art. 288 § 1 k.k. polegającego na zniszczeniu mienia w postaci samochodu osobowego należącego do jej byłego partnera.

Sąd Rejonowy w Lublińcu uznał ją za winną zarzucanego jej czynu i warunkowo umorzył postępowanie ustalając okres próby na 3 lata. Sąd zasądził od niej określoną kwotę tytułem naprawienia szkody (sygn. akt II K 458/22).

Klientka zgłosiła się do Kancelarii o pomoc po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji.

Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania przygotowawczego i postępowania przed Sądem I Instancji obrońca nie zgodził się z wydanym wyrokiem i wywiódł apelację do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Sąd Okręgowy w Częstochowie podzielił argumentację obrońcy i uniewinnił Klientkę od popełnienia czynu z art. 288 § 1 k.k. (sygn. akt VII Ka 472/23).