Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii

02.02.24

Mężczyzna został zatrzymany w związku ze zdarzeniem z dn. 16 czerwca 2021 r., kiedy to miał strzelać w dom Teścia z karabinu maszynowego m-ki kałasznikow oraz prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości.

Rodzina zatrzymanego zgłosiła się po pomoc do Kancelarii Adwokackiej. Obrońca wziął udział w czynnościach z Klientem, a następnie Prokurator Prokuratury Rejonowej w Myszkowie wystąpił do Sądu Rejonowego o zastosowanie względem Klienta tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Po analizie materiału oraz wysłuchaniu wniosków końcowych Prokuratora i obrońcy, Sąd nie uwzględnił wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania i zastosował środki wolnościowe.

 

Więcej tutaj:

https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,89625,27293026,biznesmen-z-myszkowa-z-kalasznikowa-ostrzelal-dom-tesciow-ma.html

https://www.o2.pl/informacje/myszkow-biznesmen-chcial-rozprawic-sie-z-tesciami-chwycil-za-swojego-kalasznikowa-6658272595880480a

Zażalenie na postanowienie złożył Prokurator, a Sąd Okręgowy w Częstochowie zmienił postanowienie i zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy. Klient stawił się na posiedzenie.

Prokurator skierował akt oskarżenia do Sądu, oskarżając o popełnienie czynów zabronionych, polegających na:

1. oddaniu w kierunku domu mieszkalnego strzałów z karabinu maszynowego marki kałasznikow godząc się z zamiarem pozbawienia życia osoby pozostającej w domu, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk

2. prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości 0,74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj o czyn z art. 178 a § 1 kk

3. działaniu w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czym miał doprowadzić osobę trzecią do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w kwocie łącznej 204.167,00 złotych tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 12 § 1 kk

 

Więcej tutaj:

https://tvn24.pl/polska/markowice-mysliwy-ostrzelal-z-kalasznikowa-dom-tescia-bo-ten-mial-zle-traktowac-swoja-corke-przed-sadem-odpowie-za-usilowanie-zabojstwa-5510969

Po przesłuchaniu oskarżonego w trakcie pierwszej rozprawy, obrońca złożył wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania i zastosowanie środków wolnościowych. Sąd uwzględnił wniosek i zwolnił oskarżonego z aresztu, a z postanowieniem nie zgodził się Prokurator, który zaskarżył to postanowienie. W postępowaniu zażaleniowym Sąd oddalił zażalenie Prokuratora i oskarżony mógł uczestniczyć w procesie z wolności.

Po przeprowadzeniu bardzo obszernego postępowania dowodowego, Prokurator żądał wymierzenia Klientowi Kancelarii kary w łącznym wymiarze 11 lat pozbawienia wolności, natomiast obrona wnosiła o uniewinnienie oskarżonego i ewentualnie łagodny wymiar kary w zmienionym zakresie.

Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie sygn. akt II K 168/21 zmienił przyjętą przez Prokuraturę kwalifikację prawną czynu z usiłowania zabójstwa na czyn z art. 191 § 1 k.k. tj. zmuszenie do określonego działania i za to wymierzył Klientowi Kancelarii karę 2 lat i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd, podzielił argumentację obrony i uniewinnił Klienta od zarzutu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz od zarzutu oszustwa.

 

Więcej tutaj:

https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,89625,29613759,ostrzelal-z-kalasznikowa-dom-tescia-prokuratura-usilowal-zabic.html

Z wydanym wyrokiem nie zgodził się obrońca, jak i Prokurator, którzy wnieśli apelację do Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Prokurator nie zgodził się z uniewinnieniem Klienta od zarzutu oszustwa i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz z kwalifikacją prawną zmienioną przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, a także z wymiarem kary, która w ocenie Prokuratury była rażąco niska. Prokurator żądał wymierzenia Klientowi kary 11 lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Obrońca kwestionował wymiar kary za czyn z art. 191 § 1 k.k. i po uzgodnieniu z Klientem, wniósł o orzeczenie względem niego 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny w Katowicach (sygn. akt II AKa 405/23) nie podzielił argumentacji Prokuratury, za to w całości zgodził się z argumentacją obrońcy przedstawioną w apelacji. Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w ten sposób, że obniżył wymiar kary za czyn z art. 191 § 1 k.k. z 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności do kary 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Wobec Klienta pierwotnie stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania przez okres 8 miesięcy, co powoduje, iż do odbycia pozostaje kara jedynie 2 miesięcy pozbawienia wolności. Klient ma zatem możliwość odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego.

 

Więcej tutaj:

https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,89625,30653495,ostrzelal-z-broni-mysliwskiej-dom-tescia-do-wiezienia-nie-pojdzie.html

Wyrok jest prawomocny.