Sąd uniewinnił Klientkę od zarzutu z art. 282 § 1 pkt 1 ustawy – Kodeks pracy

08.04.24

Klientka Kancelarii została obwiniona o to, że  będąc Prezesem Zarządu Stowarzyszenia i osobą kierującą organem nadzorującym jednostką nie wpłaciła w terminie pracownikom wynagrodzenia, tj. o wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 80, art. 85, art. 86 i art. 94 pkt 5 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.

Wniosek o ukaranie został wniesiony do Sądu Rejonowego w Częstochowie przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Sąd Rejonowy w Częstochowie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uniewinnił Klientkę Kancelarii od popełnienia zarzucanego jej wykroczenia (sygn. akt XVI W 565/22).

Sąd w uzasadnieniu wyroku zgodził się z obrońcą i wskazał, iż materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania nie pozwala na przypisanie obwinionej winy.

Powiatowa Inspekcja Pracy nie zaskarżyła wydanego orzeczenia. Wyrok uniewinniający jest prawomocny.