Umorzenie postępowania z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu oraz zagrożenie zapłatą za utrudnianie kontaktu ojca z dzieckiem

UNIEWINNIENIE (6)

Była małżonka Klienta złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Klienta Kancelarii polegającego na naruszeniu jej miru domowego. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Myszkowie skierował do Sądu akt oskarżenia, zarzucając Klientowi popełnienie przestępstwa z art. 193 k.k.

Sąd Rejonowy w Myszkowie po wnikliwym przeprowadzeniu postępowania dowodowego umorzył postępowanie na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. (sygn. akt II K 158/20). Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie wystąpiła znikoma społeczna szkodliwość czynu albowiem Klient próbował jedynie utrzymywać kontakt z własnym dzieckiem, które zamieszkiwało z matką, a zdarzenie było wynikiem utrudniania ojcu kontaktu z dzieckiem przez matkę.

Z wydanym orzeczeniem nie zgodziła się oskarżycielka posiłkowa, która wywiodła od wyroku apelację.

Sąd Okręgowy w Częstochowie utrzymał zaskarżony wyrok w mocy, nie podzielając argumentacji strony przeciwnej (sygn. akt VII Ka 57/22).

Wobec sytuacji panującej pomiędzy byłymi małżonkami Kancelaria złożyła w imieniu Klienta wniosek do Sądu Rejonowego w Myszkowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zagrożenie nakazem zapłaty określonej sumy pieniężnej za nieprzestrzeganie orzeczenia w przedmiocie ustalenia kontaktów ojca z dzieckiem. Sąd Rejonowy w Myszkowie podzielił argumentację Klienta i wydał korzystne orzeczenie polegające na zagrożeniu uczestniczce postępowania (matce dziecka) nakazem zapłaty za naruszenie orzeczenia w zakresie kontaktów ojca z dzieckiem (sygn. akt III Nsm 154/20).