Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii

30.01.2021

Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu oskarżyła Klienta Kancelarii o popełnienie przestępstwa oszustwa podatkowego. Po przeprowadzaniu obszernego postepowania dowodowego, Sąd Rejonowy w Częstochowie uznał oskarżonego za winnego przyjmując, że zobowiązanie w podatku dochodowym zostało zaniżone o kwotę 493.761,00 zł.

Sygn. akt IVK 236/19.

Z takim wyrokiem nie zgodził się obrońca i złożył apelację. Sąd Okręgowy w Częstochowie, wyrokiem z dnia 14 stycznia 2021, sygn. akt VIIKa 710/20 uwzględnił apelację obrońcy, zmienił zaskarżony wyrok i uniewinnił oskarżonego.