Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii

25.02.23

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie oskarżyła osobę o przestępstwa seksualne na szkodę małoletniej. Przy udziale obrońcy Sąd Rejonowy w Częstochowie wyrokiem z 7 kwietnia 2022 r., sygn. akt IVK 1114/20,  uniewinnił oskarżonego od zarzucanego mu czynu. Na skutek apelacji Prokuratora oraz Kuratora małoletniej sprawa została rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, sygn. akt VII Ka 543/22, który utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.