Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii art. 280 par. 1 kk

25.01.24

Mężczyzna został oskarżony o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą swoją postawą i obecnością poprzez grożenie natychmiastowym użyciem przemocy – pobiciem, doprowadził pokrzywdzonego do stanu bezbronności i dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk

Sąd Rejonowy w Częstochowie uznał go za winnego ww. czynu i wymierzył wobec niego karę 2 lat pozbawienia wolności (sygn. akt IV K 1221/22).

Do Kancelarii zgłoszono się po pomoc po zamknięciu przewodu sądowego przed Sądem I Instancji.

Obrońca zapoznał się z aktami sprawy, w tym treścią uzasadnienia orzeczenia i wywiódł do Sądu Okręgowego w Częstochowie apelację zaskarżając wyrok w całości na korzyść Klienta i wnosząc o jego uniewinnienie od zarzucanego czynu.

Sąd II Instancji podzielił argumentację obrońcy, wyrokiem z dn. 25 stycznia 2024 r. uwzględnił apelację i uniewinnił Klienta Kancelarii (sygn akt VII Ka 813/23).