Uniewinnienie za przestępstwo przywłaszczenia mienia oraz kara grzywny za podrobienie podpisu

UNIEWINNIENIE (3)

Prokuratura Rejonowa Częstochowa – Północ w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia, w którym mężczyzna został oskarżony o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, dokonał przywłaszczenia rzeczy ruchomej w postaci trójdrożnego systemu liniowego o wartości 81 300,81 zł powietrznej w ramach umowy leasingu oraz miksera muzycznego YAMAHA QL5 o wartości 49 970 zł powietrznej w ramach umowy leasingu na szkodę ING Lease Polska Sp. z o.o. o łącznej wartości 131 270,81 zł tj. o przestępstwo z art. 284 § 2 kk oraz o to, że w celu użycia za autentyczny dokonał podrobienia podpisu swojej matki na dokumencie w postaci Aneksu Nr 1 oraz Protokołu potwierdzenia gotowości przedmiotu zamówienia do wysyłki do Umowy Leasingu Operacyjnego tj. o dwa przestępstwa z art. 270 § 1 kk

Mężczyzna przyznał się do podrobienia podpisu, lecz kwestionował jakoby miał się dopuścić przywłaszczenia mienia.

Sąd Rejonowy w Częstochowie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uznał mężczyznę winnym wszystkich zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności za czyn z art. 284 § 2 k.k. oraz karę po 3 miesiące pozbawienia wolności za dwa czyny z art. 270 § 1 k.k.. Sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (sygn. akt IV K 441/20), .

Mężczyzna po wydaniu orzeczenia zgłosił się po pomoc do Kancelarii.

Obrońca zapoznał się z całością zgromadzonego materiału dowodowego i podjął decyzję o wywiedzeniu apelacji do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Z racji tego, że obrońca nie brał udziału w postępowaniu przed Sądem I instancji na etapie postępowania apelacyjnego zgłosił on szereg wniosków dowodowych, które miały na celu wykazanie, iż Klient nie dopuścił się przestępstwa z art. 284 § 2 k.k. Obrońca podnosił, iż Klient nie dopuścił się przestępstwa przywłaszczenia mienia, a wymierzona kara za czyny z art. 270 § 1 k.k. była rażąco surowa.

Sąd Okręgowy w Częstochowie po zapoznaniu się ze stanowiskiem obrońcy wydał wyrok w którym uniewinnił Klienta od popełnienia przestępstwa z art. 284 § 2 k.k. oraz obniżył karę za przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. z kary po 3 miesiące pozbawienia wolności do kary łącznej grzywny 150 stawek dziennych po 10 zł każda.

A zatem pierwotnie wobec Klienta orzeczono karę 1 roku i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, a z pomocą obrońcy wyrok ten uległ zmianie do uniewinnienia oraz kary grzywny w łącznej wysokości 1.500,00zł.