Uniewinnienie dla Klienta Kancelarii art. 288 § 1 kk

04.08.23

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie oskarżyła Klienta Kancelarii o dokonanie uszkodzeń w lokalu, tj. o czyn z artykułu 288 § 1 kk. Przy udziale obrońcy wyrokiem z dnia 19.0.1.2021, oskarżony został uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Czestochowie. Sygn. akt XI K 539/20.

Po rozpoznaniu apelacji wniesionej przez prokuratora, Sąd Okręgowy w Częstochowie, wyrokiem z dnia 25 maja 2021, sygn. akt. VII Ka 372/21, utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.