Warunkowe umorzenie postępowania za wypadek komunikacyjny

UNIEWINNIENIE (15)

Klientka Kancelarii została oskarżona o to, że naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spowodowała wypadek w ten sposób, że nie ustąpiła pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu drogowego, w wyniku którego uczestnik zdarzenia odniósł bardzo poważne obrażenia, które spowodowały rozstrój czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni.

Sąd Rejonowy w Częstochowie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego warunkowo umorzył postępowanie ustalając okres próby na 2 lata. Sąd uznał, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie były znaczne, okoliczności popełnienia przestępstwa zostały szczegółowo wyjaśnione i nie budzą żadnych wątpliwości, a postawa oskarżonej, która nie była dotychczas karana, jej właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia w pełni uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania, będzie skrupulatnie przestrzegała porządku prawnego. Nie było zatem potrzeby oddziaływania na oskarżoną poprzez ewentualne orzeczenie wobec niej kary. Na etapie postępowania przygotowawczego Prokurator na skutek wniosku obrońcu zwrócił Klientce zatrzymane prawo jazdy, a Sąd nie orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych.