Zgoda Sądu na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego przy czynie z art. 286 § 1 k.k.

UNIEWINNIENIE (20)

Mężczyzna zgłosił się po pomoc do Kancelarii już po uprawomocnieniu się wyroku Sądu.

Obrońca zapoznał się z sytuacją prawną Klienta i wywiódł do Sądu Okręgowego w Częstochowie wniosek o udzielenie Klientowi zezwolenia na odbycie orzeczonej wobec niego akry w systemie dozoru elektronicznego. Obrońca w toku postępowania wykazywał, iż Klient aktualnie przestrzega porządku prawnego, a względy bezpieczeństwa, jak i stopień demoralizacji nie stoją na przeszkodzie, by Klient okres kary pozbawienia wolności odbywał w systemie dozoru elektronicznego.

Sąd Okręgowy w Częstochowie podzielił stanowisko obrońcy i udzielił Klientowi zezwolenia na odbycie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (sygn. akt III Kow 2161/19). 

Klient mógł zatem odbyć karę w warunkach wolnościowych.